توانمند سازی مبلغان خواهر

(0 بررسی)
رایگان
مربع مبلغان

سرفصل های دوره

 1. تبلیغ نویسی
 2. روش تدریس و سخنوری
 3. آشنایی با کنشگری در اینستاگرام
 4. مبانی سواد فضای مجازی
 5. خود مراقبتی
 6. امنیت کاربری
 7. رژیم مصرف رسانه
 8. جنگ روایت ها
 9. تکنیک های اقناع

ویژگی های دوره

 • درس 0
 • آزمونها 0
 • سطح مهارت مقدماتی
 • دانشجویان 22
 • گواهی نامه خیر
 • ارزیابی خود
برنامه درسی خالی است

نظرات

میانگین امتیاز

0
0 امتیاز

جزئیات امتیاز

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
رایگان